szechenyi

Sajtóközlemény a projekt zárásáról

Sajtóközlemény

 

Komplex humánfejlesztés Balatonfűzfőn és a Kelet-Balaton négy háttértelepülésén

 

2020/06/05

 

Humán szolgáltatások fejlesztése Balatonfűzfőn és a Kelet-Balaton négy háttértelepülésén címmel sikeres pályázatot valósított meg Balatonfűzfő Város Önkormányzatának vezetésével Csajág, Királyszentistván, Küngös és Papkeszi. A konzorcium 100%-os 247,89 millió Ft összegű vissza nem térítendő, európai uniós támogatást nyert el.

 

A projekt a Széchenyi2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban (EFOP) az EFOP-1.5.2-16-2017-00015 azonosító számú projekt keretében valósult meg 2018. 03. 06. és 2020. 06. 05. között.

 

247,89 millió Ft támogatás segítségével olyan rendezvény és képzési sorozat, valamint mentori program került megvalósításra, amely által a humán közszolgáltatások tekintetében a területi különbségek csökkentek, javult a kisebbségek integrációja és gyorsult a hátrányos helyzetűek beilleszkedésének folyamata. Fejlődtek a települések által nyújtott humán szolgáltatások. A térségben ez volt az első, több településsel együttesen, konzorciumban megvalósult humánfejlesztési projekt.

A programnak köszönhetően 50 fő sikeresen lépet be a munkaerőpiacra vagy munkaerő-piaci programba, és további 10 fő helyezkedett el a humán közszolgáltatás területén.

A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítása érdekében mentori program működött. A programban résztvevők és a települések lakosai 7 különböző képzés közül választhattak fejlődési céljaiknak megfelelően és összesen 12 darab képzési csoport vizsgázott sikeresen. A projekt eredményeként 200 fő szerzett felnőttképzési tanúsítványt és 230 fő mentorálása valósult meg konzorcium szinten. A család- és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós szerepének erősítése, a hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutása, valamint egészségnevelés és egészségfejlesztés érdekében csak Balatonfűzfőn 38 darab rendezvény került megvalósításra, míg a konzorciumi partnereknél együttesen 40 program zajlott le sikerrel.

A projektről bővebb információt a www.balatonfuzfo.hu Önkormányzat/Projektek oldalon olvashatnak.

 

További információ kérhető:

 

Nóti Attila

városfejlesztési referens

 

Telefon: +36-88-596-921

Mobil: +36-20-478-3889

E-mail: noti.attila@balatonfuzfo.hu