szechenyi

Fő Kedvezményezett neve: Kulcs Község Önkormányzata
Konzorciumi tag: Besnyő Község Önkormányzata
 
Projektidőszak: 2018.01.01-2020.02.29
A projektazonosító: EFOP 1.5.2-16-2017-0004
Projekt címe: „Humán Szolgáltatások fejlesztése Kulcson,Beloianniszban,Besnyőn, Iváncsán és Kisapostagon térségi szemléletben”
Támogatás forrása: ESZA
Támogatás összege: 247,64 MFt
Támogatás mértéke:100%

Projektről: 

A fenti településeken a társadalmi felzárkóztatás érdekében, a területi különbségek csökkentésére, a
minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítására és a Helyi Esélyegyenlőségi Programokban
feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi
hatókörű fejlesztési programok támogatására a Kulcs Községi Önkormányzat és konzorciumi
partnerei 247,64 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a „Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázati konstrukcióból.
A Széchenyi 2020 az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az EFOP-1.5.2-16 „Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázati konstrukció EFOP-1.5.2-16-2017-00004
azonosítószámú projektje megvalósításához 247 636 098 forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Kulcs
Községi Önkormányzat konzorciumi partnereivel, Beloiannisz Község Önkormányzata, Besnyő Község
Önkormányzat, Iváncsa Községi Önkormányzat és Kisapostag Község Önkormányzata személyében.
A 2018.01.01-2020.01.01. közti időszakban megvalósuló projekt átfogó célja a konzorciumot alkotó öt
település helyi viszonyainak megfelelő, a megalkotott helyi esélyegyenlőségi programban (HEP) lefektetett
célcsoportra fókuszáló, őket támogató komplex szolgáltatásfejlesztés megvalósítása. A fejlesztések a helyi
szükségleteken és igényeken alapuló, a helyi közösségek által kialakított, a helyi társadalom fejlődését
szolgáló szolgáltatások bevezetésére, fejlesztésére, a közszolgáltatások elérésére koncentrálnak.
A fejlesztés megvalósítása során új munkatársak foglalkoztatására is sor kerül a konzorciumi partnereknél.
A projekt számottevően hozzájárul a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány
enyhítéséhez, a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságára való felkészítésének, munkaerő-piaci
eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének az elősegítéséhez, a helyi
kisközösségek társadalomszervező szerepének megerősítéséhez, a vidék megtartó képességének
erősítéséhez, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatásához és a kultúrák közötti párbeszéd
erősítéséhez, így a fejlesztés eredményeként egy modern, minőségi és hosszú távon is fenntartható, integrált
megoldásokat eszközölő Önkormányzati működés válik biztosítottá a partnereknél.